O Ozlju

Ozalj – grad Zrinski i Frankopana, Slave Raškaj, grad iz čije je hidroelektrane potekla druga u Hrvatskoj, a treća u svijetu javna električna rasvjeta, grad bez semafora, grad gdje rijeka Kupa ostavlja bez daha...
Ozalj je smješten u sjevero-zapadnom dijelu Karlovačke županije, petnaestak kilometara je udaljen od slovenske granice. U gradu živi nešto manje od 7.000 stanovnika, a status grada je dobio zbog svoje povijesne važnosti.
Naime, Ozalj je grad Zrinski i Frankopana. Grad se prvi puta spominje 1244. godine, a od kraja 14. stoljeća je u vlasništvu Frankopana iz čijih je ruku rodbinskim vezama prešao u obitelj Zrinski u čijem je vlasništvu bio sve do 1671. godine.
Mali biser Ozlja je naselje Trg, smješteno na meandru Kupe. Mudar planski odabir zbog stalnih prijetnji raznih osvajača. Naselje na prirodnom poluotoku bilo je osigurano dodatnim umjetnim kanalom i činilo neosvojiv otok. Tu se krije i malo carstvo jalbe, pletenog ukrasa za kosu koje su nosile udane žene, danas zaštićenog kao kulturno dobro, a šetajući Trgom, pažnju privlače tradicijske kuće pokrivene slamom.

Kontakt

Jadranka Putak Ivić
Trg 64
47280 Ozalj
kreativnosunce@gmail.com
Telefon/Mobitel:
0912346163 / 0997329101

O Ozlju

Pročitaj detaljnije


Izjava o Privatnosti
Politika kolačića
Linkovi